Användarinstruktion EN 13034 PB [6] Begränsat kemikalieskydd

EN 13034EN 13034 Plagget skall användas tillsammans med kemikaliehandskar, stövlar och andra plagg som ger skydd enligt EN 13034. Detta ger då ett begränsat skydd mot små kemikaliestänk.
Plagget ska vara stängt vid användning.

Förklaring till EN 13034

Typ 6 omfattar hela kemskyddsdräkter.
Typ PB[6] omfattar partiellt kroppsskydd ex. jacka och byxa.

Detta plagg tillhör Typ PB[6] delkroppsskydd och har inte testats som heldräkt (5.2)

Skyddskläder för kemikalier i vätskeform där krav ställs på:

  • Materialets förmåga att stöta bort kemikalier.( högsta nivå klass 3)
  • Kemikaliers förmåga att penetrera (tränga igenom) materialet. ( högsta nivå klass 3)
  • Nötnings styrka (högsta nivå klass 6)
  • Perforeringsmotstånd (högsta nivå klass 6)
  • Krav på tygets rivstyrka. ( högsta nivå klass 6)
  • Krav på tygets draghållfasthet. ( högsta nivå klass 6)
  • Krav på bärande sömmars styrka. ( högsta nivå klass 6)

Nedanstående tabell visar egenskaperna för vår tyg kvalitet U017 Gore Tex® FR

Egenskaper    
Nötnings styrka Klass 6  
Punkterings motst ånd Klass 2  
Rivstyrka Klass 3  
Dragstyrka Klass 5  
Sömstyrka Klass 5  
Egenskaper mot kemikalier Penetration Repellering
Svavelsyra H 2 SO 4 30% lösning Klass 3 Klass 3
Natriumhydroxid NaOH 10% lösning Klass 3 Klass 3
o-Xylen C6H4(CH3) 2 Klass 3 Klass 3
1-Butanol C4H9OH    

Om bäraren utsätts för stänk av flytande kemikalier, skall plaggen omedelbart tas av försiktigt.
Så att inte kemikalien kommer i kontakt med huden.
Plagget skall därefter dekontamineras (Tvättas eller tas ur bruk)

Nedanstående tabell visar egenskaperna för vår tyg kvalitet U041 Airway® FR

Egenskaper    
Nötnings styrka Klass 6  
Punkterings motstånd Klass 3  
Rivstyrka Klass 2  
Dragstyrka Klass 5  
Sömstyrka Klass 5  
Egenskaper mot kemikalier Penetration Repellering
Svavelsyra H2SO4 30% lösning Klass 3 Klass 3
Natriumhydroxid NaOH 10% lösning Klass 3 Klass 3
o-Xylen C6H4(CH3)2 100% Klass 3 Klass 3
1-Butanol C4H9OH 100% Klass 3 Klass 2

Skötselanvisning

Nedsmutsning påverkar skyddsfaktorn hos alla plagg. Smutsbeläggningar, flytande kemikalier och fett/olja på utsatta områden kan innebära att plagget ej skyddar effektivt. Regelbunden rengöring och underhåll bevarar skyddet och livslängden på plagget.

Tvätt och torkanvisning framgår av isydd etikett i plagget.
Vid reparation och lagning får endast originalmaterial användas.