• Företaget
  • Nyheter
  • Besök Puvab på följande mässor

Buff 599720

kla-i-kyla-buffBuff 599720 Certifierad mot ljusbåge EN 61482-1-2 Klass 1 och hetta/flamma EN 11612